ZASEDÁNÍ KOMISE OFF-ROAD AČR

Komise Off-Road Autoklubu České republiky na svém druhém zasedání v letošním roce dne 22.6.2020 vzala na vědomí zprávy z Prezídia AČR, Výkonného výboru AS AČR, FIA Off-Road komise a v neposlední řadě ze Školení činovníků, jezdců a traťových komisařů. Vzhledem k opatřením ohledně pandemie Covid-19 pozměnila a upřesnila kalendář závodů pro sezonu 2020 pro Off-Road disciplíny autocross a rallycross, zároveň vyžaduje zachování statusu Mistrovství ČR i při sníženém počtu závodů.

Komise dále vzala na vědomí zprávu o systému pořádání akcí a s tím související hygienická opatření či limitace počtu osob. Tyto opatření budou pořadatelům následně zaslány, jakožto i hygienický balíček poskytnutý Autoklubem České republiky. Dále vzala komise na vědomí zprávu o činnosti Střediska mládeže, rozpočet střediska na rok 2020 a plán předpokládaných akcí v roce 2020. V rámci disciplín spadajících pod komisi Off-Road má za sebou úspěšný premiérový podnik Mistrovství České republiky v rallycrossu, autokrosaře čeká start poslední víkend v červenci v Poříčí nad Sázavou.

Sdílet