Reakce na hromadný e-mail Adama Eliáše

Prostřednictvím e-mailu byla na některé adresy Adamem Eliášem, bývalým výkonným ředitelem Autoklubu ČR, rozeslána zpráva se sugestivním názvem Autoklub nevzkvétá, jejíž obsah je založen na snižujícím se stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu poté, co pan Eliáš odešel z funkce. Autor vznáší kritiku na současné vedení, líčí svůj emocionální vztah k Autoklubu, jak mu na něm záleží, v závěru nabádá členy, aby se nebáli a vznesli své dotazy. Této výzvě jdu čelem a k tvrzenému „nevzkvétání“ Autoklubu ČR se vyjadřuji otevřeně a všem. Pominu okolnost, na kterou jste mě mnozí upozornili, že vám zpráva přišla nevyžádaně a třeba na více e-mailů, pan Eliáš ji patrně rozeslal na náš mailingový list, který si odnesl při odchodu z Autoklubu ČR, samozřejmě bez našeho souhlasu.

V úvodu tedy k předkládaným ekonomickým údajům. Ano, na konci účetního období 2018 je ve srovnání s rokem předešlým evidováno snížení krátkodobého finančního majetku, jak je odborně nazýván stav finančních prostředků na účtě a v pokladně. Autoklub ČR se totiž musel vyrovnat s téměř třetinovým poklesem státních dotačních prostředků oproti roku 2016. Třicetimilionovou díru nikdo z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovu dodneška nevysvětlil, naprostá nelogičnost a absurdita se dá ilustrovat na konkrétních případech, můžeme se jen domnívat, že to souvisí s policejním zásahem na MŠMT v květnu 2017 a jeho dopady na fungování ministerstva, které pociťuje celé sportovní prostředí dodnes, ale nechci teď zabíhat do detailů. Ponechám stranou i tu skutečnost, že právě v tomto období byl pan Eliáš výkonným ředitelem Autoklubu ČR.

Autoklub ČR se v letech 2017 a 2018 ocitnul v situaci, kdy měl podstatný pokles příjmů. Přes tento výpadek se právě od roku 2018 začaly výrazným způsobem rozšiřovat naše aktivity ve všech oblastech, jak sportovních, tak mimosportovních. Přesně podle strategie, se kterou jsem získal důvěru a byl zvolen prezidentem. Dodrželi jsme závazky vůči našim klubům a chybějící peníze ze státních dotací jsme vykryli z vlastního rozpočtu, nechtěli jsme kluby uvést do existenčních problémů. A udělali jsme dobře, jedná se o investice do naší společné budoucnosti. V tomto období jsme také podpořili kluby půjčkami, jejichž splatnost stále prodlužujeme.

Zmiňované investice se začaly vracet už v roce 2019 a budeme z nich těžit ještě řadu let. V oblasti motorsportu jde zejména o podporu našich nadějí prostřednictvím ACCR Czech Talent Teamu. Autoklub ČR si u státních a soukromých organizací získává stále větší renomé projekty na poli obecného motorismu a bezpečnosti silničního provozu, systémově od dětí po seniory. Návrat k těm nejlepším tradicím první republiky znamená šampionát Grand Prix historických automobilů, který jsme dali dohromady s pořadateli věhlasných veteránských podniků. Posílili jsme naši pozici v mezinárodních organizacích. Otvíráme klubový dům veřejnosti, zvyšujeme ve společnosti povědomí o Autoklubu ČR. Klíčovým bodem je budování naší značky a zlepšování mediálního obrazu. To bylo po čtvrtstoletí zanedbáváno a tam musíme nyní investovat. Také díky naší prezentaci a úspěšnému marketingu se rozšířila členská základna z 10770 členů na začátku roku 2018 na 16141 členů na podzim roku následujícího. Objem podpory našich sponzorských partnerů vzrostl ze 3,0 mil. Kč v roce 2017 na 17,9 mil. Kč v roce 2019.

Že prý Autoklub nevzkvétá? To je lež.

Je to právě naopak. Autoklub ČR po letech vzkvétá. A vzkvétá právě díky strategii Prezídia Autoklubu ČR. Čísla hovoří jasně, černé na bílém. Všechna tato fakta jsou prezentována na výročních konferencích a odsouhlasena přítomnými delegáty. Drtivou většinou a často jednomyslně.

Pro ty, kdo to neviděli na vlastní oči – pan Eliáš v kuloárech na výročních konferencích a oficiálních setkáních opravdu s účastníky debatuje, ale ještě nikdy otevřeně nevystoupil se svojí kritikou u mikrofonu před plénem našich členů. Odešel vždy předčasně dlouho před bodem diskuze a schvalováním výsledků činnosti Autoklubu ČR.

Jestliže pan Eliáš hodlá pokračovat ve špinění jména Autoklubu, který má údajně tak rád, formou nevyžádané korespondence, doporučuji mu, aby si své připomínky schoval do šuplíku a otevřeně s nimi jako chlap s čistým hledím vystoupil na letošní valné hromadě v demokratické debatě, založené na přímé výměně názorů.

Vážení přátelé, velice upřímně, máme teď úplně jiné starosti, než řešit plivání po Autoklubu ze strany jednoho zhrzeného bývalého zaměstnance. Koronavirová patálie zasáhla všechny, Autoklub ČR nevyjímaje. Od začátku jsme stáli v čele iniciativy řešení výpadku financí pro sportovní svazy a organizace. Řešíme podíl našich klubů na programu COVID SPORT. Řešíme vyplacení dotací z programu Organizace sportu, které vázne. Řešíme, jak pořádat závody při dodržení protiepidemických opatření.

Teď už jsem přesvědčen, že to společně zvládneme a budeme pokračovat na cestě vzkvétání Autoklubu ČR ve stopách našich zakladatelů.

Společně to dáme! Děkuji vám, s přátelským pozdravem

Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR

Sdílet