Manuál pro závody s diváky jde do finále!

Od pondělí 25. května 2020 nastala další fáze uvolňování mimořádných opatření v důsledku hrozby koronavirové pandemie. Otevírají se restaurace, hotely, bary, ale také hrady a zámky, stejně jako bazény, wellness centra, solária či sauny, lidé už na veřejnosti nemusí nosit roušky. Nastává také další fáze přípravy sezóny motoristických podniků. O podmínkách jejich konání za účasti diváků jednal v polovině minulého týdne prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou.

Schůzky se za Autoklub ČR účastnil také generální sekretář automobilového a motocyklového sportu Tomáš Kunc. „Na jednání jsme šli již s návrhem souboru preventivních protiepidemických opatření pro konání závodů v uzavřených areálech i mimo ně. Základem je dodržování maximálního povoleného počtu osob na jednom místě,“ předeslal Tomáš Kunc. V rámci výkladu hygienických zásad je potřeba zajistit oddělení všech účastníků do určených sektorů. „Předložili jsme příklad konkrétního manuálu rozdělení areálu na sektory, a to od parkoviště přes příchod do diváckého prostoru pro návštěvníky, tak i pro závodní týmy, zázemí a organizátory. Zásadním principem je dodržení stanoveného maximálního počtu osob shromážděných na jednom místě,“ vysvětlil Jan Šťovíček.

Pozitivním závěrem diskuze vedení Autoklubu ČR s jedním z nejhlavnějších strůjců úspěšné strategie boje proti koronaviru u nás je stanovení dalšího postupu. „Moc si vážíme toho, že pan profesor Prymula se zabývá i řešením našich záležitostí, návrh opatření pro organizaci závodů motorsportu jsme s ním projednali a doporučil nám další kroky. V tomto týdnu na základě připomínek zpracujeme rychle definitivní verzi manuálu, který potom bude předložen ke schválení pracovní skupině pod ministerstvem zdravotnictví. Je možné, že náš návrh obecných pravidel a modelu protiepidemických opatření bude dokonce sloužit jako vzor i pro ostatní sporty,“ prozradil Jan Šťovíček. V této chvíli se jeví reálné konání závodů na přírodních tratích, v otevřených areálech, ale i mimo ně, například v případě rally. Zásadou je dodržování bezpečných odstupů, případně povinnosti roušek, a maximálního počtu osob na jednom místě. V rámci omezení koncentrace lidí tak budou bez diváků servisní zóny, nebudou se konat ceremoniální starty a slavnostní vyhlašování. Na konkrétní opatření si však budeme muset ještě pár dnů počkat.

Autoklub České republiky se již zásadním způsobem podílel na tom, že se už od konce dubna otevřely pro veřejnost polygony v centrech bezpečné jízdy.

Sdílet