Zajištění bezpečnosti při testování sportovních vozidel

Zajištění bezpečnosti s ohledem na COVID-19 při testování sportovních vozidel technickou komisí AS AČR v prostorách DEKRA CZ a.s. v Praze 20. a 21. 6. 2020 a ve Zlíně 27. a 28. 6. 2020.

 1. Vstup do příjmu vozidel jednotlivě pouze 1 osoba na vozidlo.

 2. Do prostor měření emisí (SME) současně 2 vozidla a 2 osoby na vozidlo.

 1. Do prostor technické prohlídky (STK) současně 4 vozidla a 2 osoby na vozidlo.

 1. Do prostor testování (sportovní komise AS) současně 4 vozidla a 2 osoby na vozidlo.

 1. U vstupu do objektu DEKRA je informační tabule, která upozorňuje na povinnost ve všech prostorech používání ochrany dýchacích cest a dezinfekci rukou.

 1. U vstupu do objektu DEKRA (příjem, STK, SME) je umístěna dezinfekce s informací „Dezinfikujte si prosím, ruce.“

 1. Na toaletách v objektu DEKRA je v zásobníku antibakteriální mýdlo.

 1. Tělesná teplota účastníka testace smí být maximálně 37,5°C.

 1. Každý den je proveden úklid všech prostorů testace, včetně dezinfekce ploch (stoly, židle), kliky dveří apod.

 1. Účastníci testace jsou povinni udržovat v interiérech i exteriérech DEKRA vzájemný bezpečný odstup.

POZOR: Po ukončení celé prohlídky (testování + STK + ME) zůstávají doklady od vozidel na přepážce STK. Zástupci MDČR se dostaví vždy odpoledne a před ukončením testování (tedy pouze 2x denně) a provedou zápis do průkazu sportovního vozidla. Vyzvednutí dokladů je možné na STK poté kdykoliv. Vozidlo, které má popsány v TP všechny kolonky ohledně platnosti technické prohlídky, (platnost TP) není možné přijmout na technickou prohlídku! Prosíme o kontrolu a vyřešení před příjezdem na testování. K centrálnímu testování nebudou přijaty „stavby“ a „dovozy.“ Platí Technické informace (TI), vydané k původním termínům testování.

Doklady potřebné k testování a k technické prohlídce vozidla:

 1. velký technický průkaz (TP);

 2. OTP (osvědčení o technickém průkazu – malý technický průkaz);

 3. průkaz sportovního vozidla (PSV) s platným zápisem o pojištění sportovního vozidla;

 4. u HA HTP/TPHV;

 5. homologační list FIA/ASN;

 6. povinné certifikáty (nádrž,ochranná konstrukce).

Sdílet