Mimořádné zasedání Komise rally AČR

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 proběhlo prostřednictvím videokonference mimořádné zasedání Komise rally. Cílem jednání bylo probrat aktuální situaci této sportovní disciplíny v období koronavirové pandemie.
Generální sekretář automobilového a motocyklového sportu Tomáš Kunc podal zprávu o krocích vedení Autoklubu ČR směrem k Ministerstvu zdravotnictví a Národní agentuře pro sport ve věci umožnění opětovného soutěžení v disciplínách motorsportu. Sportovní areály a polygony úspěšně obnovily svoji činnost, a tím umožnily našim sportovcům začít trénovat. Přítomní byli rovněž informováni o situaci v Mezinárodní automobilové federaci FIA a ve státech střední Evropy. Máme informace o opatřeních v sousedním Rakousku a Německu ohledně pořádání podniků za mimořádných hygienických opatřeních, sdílíme zkušenosti a opatření zaváděná v boji s koronavirem s okolními federacemi. Komise rally se shodla, že jakmile to situace dovolí, budou představeny aktuální kalendáře pro zbytek sezony. To vše v návaznosti na počet podniků, které se podaří řádně a nebo v náhradních termínech uspořádat. Předseda komise Jiří Valenta podal krátké zprávy o jednotlivých pořadatelích, pouze Rally Hustopeče je zrušena, ostatní podniky se připravují, nebo žádají o náhradní termín, se všemi organizátory je udržován pravidelný kontakt a poskytována informační podpora. Zástupci středisek automobilového sportu představili předběžné termíny plánovaných školení jezdců (11. června 2020 Vstupní školení Klatovy, 10.-12. června 2020 Rally škola Zlín), v následujících dnech budou představeny termíny testování vozidel.
Jako součást Zvláštních ustanovení podniků budou pořadatelům zaslány soubory hygienických opatření aplikovaných během konání rally. Všechna tato opatření budou v souladu s nařízením Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.
Komise se taktéž zabývala možnými ekonomickými dopady pro pořadatele a soutěžící. Jan Regner seznámil komisi s aktuální situací kolem Barum Czech Rally Zlín. Prioritou je konání obou šampionátů a zachování všech podniků. Na základě dalších uvolňovacích kroků bude komise rally aktivně reagovat na všechny změny směrem k obnovení sportovní sezony a informovat o dalším postupu, aktuálně zůstávají v platnosti všechna sportovní pravidla.

Sdílet