Informace komise kartingu k současné situaci

22. 4. 2020 | Současná situace spojená s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 se pochopitelně promítá a do sezóny MČR a PAČR 2020. Na stránkách promotéra jste se již mohli dočíst zprávu a odložení prvního závodu v Chebu.
Komise kartingu situaci sleduje, v současné době je ovšem velmi těžké dokázat odhadnout nějaký další vývoj a dokázat tak reagovat na časté dotazy soutěžících ohledně dalšího vývoje termínů.

Vláda v posledních dne představila plán postupného uvolňování opatření, ze kterého je patrné, že sportovní akce odpovídající rozsahem sportovním podnikům MČR nebudou uvolněny ani k poslednímu představenému datu, tedy 25. 5. 2020.

Na základě toho Komise kartingu považuje za nutné sdělit, že sezóna je v tuto chvíli přerušena na dobu neurčitou, a to bez jakékoliv predikce jak a kdy bude obnovena.

Komise kartingu chce tímto požádat všechny jezdce a soutěžící, aby i v rámci současných individuálních tréninků důsledně dodržovali hygienická pravidla i počty osob. Současný stav je pro všechny velmi těžký, k uvolnění však přispějeme pouze zodpovědností všech.

Komise kartingu Autoklubu ČR
P. Pospíšil, V. Javůrek, J. Reiger, J. Bártů, J. Janovec

Sdílet