Předsezónní zasedání výkonného výboru automobilového sportu AČR

V klubovém domě Autoklubu České republiky se 26. února 2020 konalo letošní první zasedání Výkonného výboru automobilového sportu AČR. Po kontrole a schválení zápisu z minulého jednání podal Jiří Valenta, viceprezident pro automobilový sport, zprávu ze zasedání Prezídia Autoklubu ČR. Členové výboru byli obeznámeni s přípravou nového systému složení sportovních komisí. Představil se Jakub Schimmer, nový pracovník sportovního oddělen, který bude mít na starosti zpravodajství z komisí, ze závodů a tiskových brífinků týkajících se motorsportu.
Jakub Schimmer je zároveň manažerem reprezentace. Vytvoření této pozice bylo v Autoklubu ČR nutné po změně systému financování reprezentantů Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Klíčovou změnou v této oblasti určenou MŠMT je povinnost Autoklubu ČR proplácet reprezentantům faktury na základě objednávek. Předsedové komisí byli vyzváni k zaslání návrhů reprezentantů, aby s nimi manažer reprezentace mohl zahájit jednání o jejich podpoře. Závěrem byl předložen Reprezentační manuál pro použití loga Autoklubu ČR a všichni přítomní byli seznámeni s plánem propagace pro rok 2020. Závěr Výkonného výboru automobilového sportu obstaraly zprávy o činnosti jednotlivých komisí a mezinárodní automobilové federace FIA. Generální sekretář Tomáš Kunc obeznámil přítomné s plánem proškolení a jmenování kvalifikovaných trenérů motorsportu a manažer automobilového sportu Luděk Kopecký požádal předsedy sportovních komisí o zaslání nominace hlavních činovníků pro jednotlivé závody.

Sdílet