Třetí a čtvrtá vlna EET a jejich vliv na spolky

S účinností k 1. 5. 2020, kdy dojde k náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, se evidenční povinnost bude vztahovat i na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly.

Obecně lze shrnout, že se jedná o všechny oblasti podnikání, kterých se nedotkla 1. nebo 2. vlna. Nově se tedy zapojí např. dopravci, zemědělci či poplatníci vykonávající svobodná povolání, mezi které řadíme například lékaře či advokáty. Evidence se též dotkne oblasti výroby a vybraných řemesel. V neposlední řadě budou evidenci tržeb podléhat také příjmy ze stravování – dodání zboží (např. stánky s občerstvením k odnosu s sebou).

Výjimky z evidenční povinnosti se budou nově vztahovat například na tržby nevidomých podnikatelů, na tržby z předvánočního prodeje ryb v období od 18. prosince do 24. prosince, z obchodní letecké dopravy, z hazardních her či tržby z telekomunikačních služeb vzniklých použitím předplacených karet.

Veškeré informace o EET a všech souvisejících skutečnostech jsou k dispozici na webových stránkách „etrzby.cz“.

V přílohách této informace přikládáme následující metodiku k evidenci tržeb (interaktivní odkaz, dokument se vám otevře po kliknutí v novém okně prohlížeče):

Finanční správa připomíná poplatníkům, na jejichž tržby se vztahuje nebo bude vztahovat evidence tržeb, a kteří neuvažují o evidenci v tzv. zvláštním režimu nebo nesplňují podmínky pro jeho povolení, že je nutné před přijetím první evidované tržby požádat o autentizační údaje. Autentizační údaje jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem a slouží pro přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde poplatník zadává údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby a stahuje si pokladní certifikát, který je nutné nainstalovat do pokladního zařízení. O autentizační údaje je možné žádat již nyní, a to buď osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu, nebo elektronicky na stránkách daňového portálu, kde poplatník vyplní a odešle formulář „Žádost o autentizační údaje“ pomocí přihlašovacích údajů do Datové schránky. O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce poplatníka. Plná moc musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny

Finanční správa ve spolupráci s Ministerstvem financí oznámila, že zintenzivní svou kontaktní informační kampaň realizovanou s cílem poskytnout co nejvíce informací všem živnostníkům, kteří budou od 1. 5. 2020 nově povinni elektronicky evidovat své tržby.

Autoklub ČR vás bude o EET a jejím vlivu na spolky průběžně informovat.

Ing. Pavel Konečný
výkonný ředitel Autoklubu ČR

Sdílet