ZASEDÁNÍ KOMISE OFF-ROAD Autoklubu ČR

Komise Off-Road AČR na svém prvním zasedání v letošním roce v sobotu 15. února 2020 vzala na vědomí zprávy z Prezídia AČR, FIA Off-Road komise. Byla vzata na vědomí zpráva předsedy komise z proběhlého semináře a vyhlášení FIA mistrů Evropy Off-Road v Paříži.
Členové komise v diskuzi upřesnili sportovní kalendář, termíny školení činovníků, pořadatelů, jezdců a traťových komisařů a byly stanoveny obsahy školení a přednášející lektory. Komise Off-Road provedla výběr jezdců, kteří budou zařazeni do Reprezentace ČR pro rok 2020.
Komise vzala na vědomí zprávu o činnosti Střediska mládeže, rozpočet Střediska na letošní rok a plán předpokládaných akcí. Komise Off-Road AČR provedla poslední čtení a úpravu Standardních propozic pro Rallycross a Autocross.

Sdílet