Prvním viceprezidentem AAMU zvolen Jakub Smrž

V pátek 7. února uspořádal Autoklub ČR ve svém klubovém domě mimořádné valné shromáždění Alpe Adria Motorcycle Union (AAMU). Důvodem tohoto setkání byla situace, kdy na prosincovém řádném valném shromáždění AAMU byl odvolán dosavadní prezident, a nedošlo ke zvolení nového vedení unie šesti národních federací.

„My jsme po prosincovém valném shromáždění vyvolali velké diplomatické úsilí, řadu jednání a pomohli jsme připravit koncept nového vedení unie, který je výsledkem konsenzuální dohody,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, který při řešení problému mohl zároveň vystupovat i z pozice člena nejvyššího vedení Mezinárodní motocyklové federace FIM. „Právě v takových momentech se ukazuje význam naší práce na diplomatickém poli, a jak je reprezentace Autoklubu ČR a naší země ve světě důležitá,“ podotkl Jan Šťovíček.

Shromáždění AAMU v Praze se v pátek zúčastnil také významný host, prezident FIM Europe Martin de Graaff. Na návrh prezidenta Autoklubu ČR Martin de Graaff vedl shromáždění až do zvolení nového prezidenta AAMU.

Novým prezidentem byl po diskuzi zvolen Robert Žikovič z chorvatské federace. Z dalších šesti stálých federací AAMU – České republika, Slovinsko, Itálie, Chorvatsko, Maďarsko a Slovensko – byl prvním viceprezidentem zvolen Jakub Smrž za Autoklub ČR. Generálním sekretářem byl pak jmenován Christian Fainelli z Federazione Motociclistica Italiana. Na valném shromáždění byly přijaty za členy Alpe Adria Motorcycle Union federace Srbska, Rumunska a Bosny a Hercegoviny.

Další zasedání AAMU je plánováno v průběhu kongresu FIM Europe, který se v červenci uskuteční v Praze.

„S novou situací jsem velmi spokojený. Diskutovalo se o aktuálních problémech v přátelské atmosféře, byla představena řešení a nastíněny budoucí plány pro AAMU. V následujících měsících každá federace představí jednoho člena představenstva,“ uvedl s přáním mnoha úspěchů novému vedení Martin de Graaff, prezident FIM Europe.

„Jsme lídrem motosportu v tomto regionu, nejsilnější federací, a díky tomu budeme lépe prosazovat naše zájmy. Podali jsme pomocnou ruku a nabídli do vedení unie Jakuba Smrže, aby se podílel na obnovení řádného chodu AAMU,“ poznamenal Jan Šťovíček. Minulé vedení selhalo a nedokázalo zajistit včas promotéra po kolapsu předchozího. Výsledkem je razantní redukce podniků silničních závodů motocyklů, mezi kterými chybí například podnik na mosteckém autodromu.

„Naším hlavním cílem je zaměřit se na budoucnost unie Alpe Adria, která má tradici od roku 1981. Podařilo se stabilizovat situaci a čeká nás samozřejmě spousta práce. Pro mě osobně je to velká výzva a uznání naší dosavadní práce,“ uzavřel Jakub Smrž, nově zvolený první viceprezident AAMU.

Zleva Martin de Graaff, Christian Farinelli, Robert Žikovič, Jakub Smrž a Jan Šťovíček.

Sdílet