Trenéři Licence C se školili v Holicích

Dvoudenní školení trenérů Licence C napříč všemi disciplínami Autoklubu ČR se konalo v prostorách Střední školy automobilní Holice v pátek 31. ledna a v sobotu 1. února 2020. Kromě teorie byla pro posluchače připravena i praktická výuka v tělocvičně. Prvního oficiálního kurzu se zúčastnili zástupci silničních motocyklů, ploché dráhy, motokrosu a endura.

Dvoudenní školení zahájil v pátek garant projektu Trenérské školy Autoklubu ČR Josef Mňuk společně s Martinem Novotným. Následovala přednáška z psychologie, pedagogiky a sportovní přípravy dětí. Největší zájem posluchačů byl o problematiku tréninku dětí ve vztahu k radám jejich rodičů. Všechny důležité informace a specifika profesionálně vysvětlil Aleš Doležal. Zdravotnický záchranář Lukáš Michálek důkladně rozebral všechny důležité aspekty a rady, které pomohou laikům i zkušenějším jedincům při poskytování první pomoci. Přednáška první pomoci byla doplněna o audiozáznamy ze zásahů zdravotnické služby a předvedení lékařského materiálu. Po následovala dvouhodinová přednáška z anatomie člověka, fyziologie a regenerace sportovce. Lektorka Michaela Hajduková zodpověděla všechny zvídavé otázky a na modelech předvedla různé regenerační cviky na zlepšení tréninku a přípravy pro závodníky motorsportu.

V rámci sobotního programu vysvětlil Josef Mňuk posluchačům problematiku tréninku a tréninkového cyklu v motocyklovém sportu obecně. Pro posluchače si i připravil metodiku správné výživy a pitného režimu sportovců. Po úvodní části v učebně následoval přesun do prostor tělocvičny, kde se budoucí trenéři vzdělávali v oblasti sportovního tréninku, přípravy dětí v raném věku a testování kondičních schopností. Po absolvování všech částí školení byl pro posluchače připraven test, který musel každý splnit.

Po testu dorazil zkušený sportovní ředitel Václav Severa, který představil a vysvětlil posluchačům sportovní řády Autoklubu ČR a řízení motoristického sportu. Více jak šestice posluchačů je rozhodnuta se dál posunout v trénování svých svěřenců a prohloubení znalostí. K dalšímu posunu jim poslouží spolupráce s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, v jejímž rámci se budou po roce praxe s Licencí C vzdělávat, aby mohli získat Licenci B. „Školení mi dalo chuť na něčem pracovat a uskutečnilo mou myšlenku, nad kterou přemýšlím dlouho. Tohle byl klíč k tomu vytvořit nový projekt. Dozvěděl jsem se mnoho informací, které jsem doposud nevěděl, dalo mi to hodně a vím, že v tom chci pokračovat. Myslím si, že je projekt na dobré cestě a pokud se doladí maličkosti, bude to skvělé,“ zhodnotil Patrik Markvart, úspěšný český závodník endura.

Na koho se obrátit v případě dotazů a přihlášek na školení?

Josef Mňuk – odborný garant projektu

tel.: +420 777 000 479, josef.mnuk@gmail.com

Martin Novotný – zástupce Motorsport klubu Pardubice v AČR

tel.: +420 603 237 743, novotnyKMH@seznam.cz

www.smspce.cz

 

Sdílet