Pozvánka na školení trenérů třídy C

Středisko motocyklového sportu Pardubice ve spolupráci s Autoklubem ČR zahájilo nový projekt – Trenérská škola. Trenéři budou odborně školeni a testováni ve všech odvětvích sportovního procesu. Kurz začínajících trenérů Licence C je pilotním projektem SMS Pardubice. Kvalifikovaní trenéři se budou moci podílet na výchově nových talentů a mládeže v rámci automobilového a motocyklového sportu.

První oficiální zkušební kurz proběhl v listopadu. Dalším termínem školení je 31. 1. 2020 – 1. 2. 2020 (pátek-sobota). Dvoudenní školení bude opět probíhat v prostorách Střední školy automobilní v Holicích za přítomnosti odborných školitelů a jednotlivých členů komisí automobilového a motocyklového sportu. Školení bude probíhat napříč disciplínami pod akreditovaným sportovním centrem TMK AČR.

Proč být trenérem třídy C?

Člověk by měl být motivován a znát veškerou problematiku regenerace, stravy, tréninku závodníků. Kurz je ideální pro rodiče, kteří chtějí posunout svou kvalifikaci a edukovat se, znát veškerou problematiku, zabývat se rozvojem a vývojem. Zároveň i pro trenéry, kteří žádnou licenci nemají a zabývají se tréninkem dospělých i dětí. Důležité je znát moderní praktiky a přebrat zkušenosti od profesionálů.

Jaký je rozsah školení?

Dvoudenní školení pro získání licence C se koná v minimálním rozsahu 20 hodin. Součástí školení je i praxe z anatomie, fyziologie, pedagogiky, psychologie, regenerace, tréninkového cyklu a dalších.

Jaká je platnost licence?

Licence je vydávána na dobu 4 let. Po skončení doby platnosti je nutno absolvovat další kurz, již ve zkrácené formě – doškolování. Rozsah školení licence C je podobný jako u jiných sportů (hokej, fotbal, MMA). Školení může absolvovat osoba starší 16 let, licence však bude vydána až po dovršení věku 18 let.

Na koho se obrátit?

Mgr. Josef Mňuk – odborný garant projektu

tel.: +420 777 000 479, josef.mnuk@gmail.com

Martin Novotný – zástupce Motorsport klubu Pardubice v AČR

tel.: +420 603 237 743, novotnyKMH@seznam.cz

Sdílet