Autoklub ČR obdržel grant FIA

Ve dnech 2. až 6. prosince 2019 proběhlo v Paříži valné shromáždění Mezinárodní automobilové federace FIA, kterého se účastnili i zástupci Autoklubu České republiky.

Byly schváleny všechny kalendáře a pravidla sportovních soutěží, závodů a seriálů pro příští sezonu. Autoklub České republiky obdržel finanční grant FIA ve výši 25 tisíc EUR na vedení školení soudců pro kategorii Drifting. „Jsme jedním z lídrů v této disciplíně, s FIA spolupracujeme i na tvorbě předpisů. Soudců je nedostatek, Autoklub ČR bude garantem školení pro jednotlivé národní federace v rámci FIA,“ uvedl Tomáš Kunc, generální sekretář automobilového a motocyklového sportu Autoklubu ČR.

Sdílet