Aktuality z 258. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V pátek 8. listopadu 2019 se konalo 258. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky. Zabývalo se prvním zhodnocením letošní sezóny motorsportu a přípravou výroční konference. 
Vedle informací z legislativy a vývoje státní podpory v oblasti sportu, související se vznikem Národní agentury pro sport, informoval prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček o změnách v oblasti vyúčtování dotací pro reprezentaci a mládež. Od následující sezóny se budou z rozhodnutí poskytovatele administrovat jiným způsobem.  V roce 2020 pak již bude vyhlašovat dotační programy na následující rok Agentura. MŠMT definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021.
Jan Šťovíček dále informoval, že ve dnech 21.-22. května 2020 proběhne v klubovém domě Autoklubu ČR historický první zasedání představenstva Mezinárodní motocyklové federace FIM. Do vrcholného orgánu FIM byl prezident Autoklubu ČR zvolen loni v prosinci. Z dalších úspěchů na světovém poli pak připomněl přidělení grantu Mezinárodní automobilové federace FIA na nový projekt Autoklubu ČR pro šestileté děti Jedu poprvé, a to v plné výši žádosti, 30 000 EUR.
Prezídium projednávalo přípravu výroční konference, která se uskuteční v sobotu 23. listopadu. Členem pracovního předsednictva byli Prezídiem zvoleni Jiří Valenta a Petr Moravec.
Zprávu o činnosti za uplynulé období podali viceprezidenti pro motocyklový sport, automobilový sport a zájmovou činnost. Shrnuli první hodnocení sezóny a připomněli termíny vyhlašování výsledků.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR je plánováno na 7. ledna 2020.

Sdílet