KURZ JEDU POPRVÉ PRO NEJMENŠÍ S AUTOKLUBEM

Autoklub České republiky ve spolupráci s pobočným Automoto klubem SHD Most v AČR připravil nový projekt dopravní bezpečnosti pro nejmenší účastníky silničního provozu. V červnu se na dětském dopravním hřišti v Mostě uskuteční pilotní kurzy pro šestileté děti, na začátku září pak pro školáky nastupující do druhých tříd.

Za posledních deset zemřelo při dopravních nehodách v rámci Evropské unie více než osm tisíc dětí do 14 let, polovina byla spolujezdci v automobilech, třetina chodci a třináct procent cyklisté. Dopravní odborníci se shodují, že jedním z klíčových předpokladů pro snížení počtu tragických nehod dětí je důsledná prevence prostřednictvím kvalitní dopravní výchovy, a to již od mateřských škol. „Autoklub ČR se aktivně zapojuje do zvyšování bezpečnosti na našich silnicích. Projektem Jedu poprvé se chceme zaměřit na edukaci dětí v předškolním a raném školním věku, kdy se většinou poprvé bez doprovodu rodičů stávají samostatnými účastníky silničního provozu,“ vysvětlil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

První cesta hromadnou dopravou do školy, pohyb na komunikacích v okolí domova a školy, bezpečná jízda na kole, to jsou situace, kterým se projekt bude věnovat. Celková doba trvání kurzu na dětském dopravním hřišti bude 90 minut. „Úvodních dvacet minut bude věnováno společné základní přípravě v učebně zábavnou formou. Pak budou děti rozděleny do tří skupin, chodci, cyklisté, řidiči motorových vozidel a vydají se na hodinový praktický výcvik. Během něj se prostřídají ve všech třech rolích účastníků silničního provozu. Posledních deset minut zhodnotíme kurz, účastníci dostanou diplomy a dárky na památku,“ představil časový harmonogram Libor Budina, manažer Road Safety Autoklubu ČR.

První kurzy pro šestileté děti se na mosteckém dopravním hřišti konají ve dnech 21., 24., 25. a 27. června. Dopoledne ve všechny uvedené termíny se uskuteční pro mateřské školy s doprovodem paní učitelky, odpoledne ve dnech 25. a 27. 6. proběhnou individuální kurzy pro děti s rodiči. V dopoledních hodinách zajišťuje výcvikové pomůcky dopravní hřiště, odpoledne mohou přijet děti s rodiči na vlastních dopravních prostředcích. „V době, kdy budou mít děti praktickou výuku, máme pro rodiče připravený seminář, ve kterém probereme důležitá ustanovení silničních pravidel, základy první pomoci, problematiku a novinky v oblasti zádržných systémů pro děti cestující v automobilech, ale i mosteckou dopravní situaci. Rodiče samozřejmě rádi přivítáme i v dopoledních hodinách,“ zdůraznil Libor Budina.

A právě zapojení rodičů do vzdělávání dětí, jak se bezpečně chovat na silnicích, je klíčové. Od roku 2013 je sice dopravní výchova nedílnou součástí školních osnov, nicméně pro děti je etalonem, jak se na silnici chovat, především chování jejich rodičovských vzorů. Rodiče, kteří s dětmi přecházejí na červenou, při jízdě autem se nepoutají nebo drží v ruce telefon a na kole jezdí bez přilby, nemohou očekávat, že jejich potomci budou brát pravidla silničního provozu vážně. „Bohužel však malé děti nejsou schopny posoudit míru rizika, kterému se reálně vystavují. Podobný negativní vzor může být rázným nakročením k tragédii, která poznamená životy desítek dalších lidí,“ dodává Roman Budský z Platformy Vize 0.

Sdílet