Červen: 99 let v mezinárodní automobilové federaci

15. června 1920 se Československý klub automobilistů, který byl o dva roky později přejmenován na Autoklub republiky Československé, stal řádným členem Mezinárodní asociace automobilových klubů AIACR. Přijetí našeho národního klubu do asociace, která zastupovala motoristické organizace a uživatele motorových vozidel, schválil její kongres v Paříži.

Členství v největší a nejprestižnější automobilové organizaci na světě přineslo československému autoklubu mezinárodní uznání. Vláda pak udělila klubu v květnu 1921 pověření k vydávání mezinárodních řidičských průkazů a tzv. triptychů.

Triptychy zaručovaly motoristům mířícím za hranice osvobození od záruky na clo, kterou by jinak podle tehdejších mezinárodních úmluv museli složit na příslušný celní úřad státu, na jehož území vjížděli. Při návratu se sice záloha vracela zpět, ovšem vzhledem k sazbám poválečných cel s triptychem odpadla povinnost vozit s sebou vysokou finanční hotovost. Autoklub vydával už v roce 1923 triptychy pro šestnáct zemí. Mezinárodní průkazy zavedené na základě mezinárodní konvence z roku 1909 Autoklub zajišťoval československým řidičům v prvních letech zmocnění pro 27 států, mimo Evropu třeba i pro Indii, Alžír a Maroko.

AIACR se v roce 1946 přejmenovala na FIA – Mezinárodní automobilovou federaci. Je řídícím orgánem automobilového sportu, určuje pravidla a předpisy závodů. Autoklub ČR je jediným nositelem národní sportovní autority pro Českou republiku.

FIA se věnuje také zvyšování dopravní bezpečnosti a Autoklub ČR se prostřednictvím Mezinárodní automobilové federace zapojuje do řady projektů. Například letos v květnu v rámci Týdne bezpečnosti silničního provozu, který vyhlásila Organizace spojených národů, Autoklub ČR upozornil na problematiku dodržování bezpečné vzdálenosti.

Aktuálním počinem Autoklubu ČR je nová informační sekce před cestou do zahraničí po vlastní ose během letošního léta. Najdete ji tady: autoklub.cz/zahranici

Autoklub České republiky, stejně jako před stoletím, hájí zájmy motoristů. Vždy ve vašich službách!

Sdílet