Květen: 95 let turistiky s vůní benzínu

V květnu 1924 Autoklub republiky Československé přistoupil za člena nově se tvořící mezinárodní turistické federace. Ustavujícího pařížského kongresu Conseil Central du Tourisme International, který se konal v únoru 1925, se tak samozřejmě účastnili také delegáti Autoklubu.

Ve dnech 7. až 10. května 1929 se v Paříži konaly konference Mezinárodní turistické komise a Mezinárodní celní a provozní komise. Za Autoklub se projednání významných záležitostí v počátcích automobilové turistiky účastnili člen prezídia, redaktor klubového časopisu Auto Jaroslav Kalva a generální sekretář Ervín Pauček.

Funkcionáři měli určitě v paměti slova, která pronesl při příležitosti otevření XII. Mezinárodní automobilové výstavy v Praze v sobotu 31. července 1920 prezident T. G. Masaryk, patron Autoklubu, když vzpomínal na svou návštěvu USA: „Viděl jsem naše české dělníky, když na svých fordkách, které si tenkráte mohli zejména z druhé ruky opatřiti za několik set dolarů, se ženou a dětmi vyjížděli si na venek, a abych tak řekl, skautovali v přírodě pomocí automobilismu, a tu jsem teprve poznal, nejen že automobilem, rychlostí a snadností dopravy dá se rozřešiti velký problém města a venkova, ale že i pro dělníka – nejen pro toho, kdo si může dopřáti většího luxusu – automobilism znamená novou budoucnost.“

Vizionářskou předpověď rozvoje automobilového turismu prvního československého prezidenta Autoklub naplňoval nejen na poli mezinárodním. Již v polovině ledna roku 1929 vyšlo první číslo zpravodaje nově založeného Motor Touring Clubu pro Československo. Jeho cílem bylo vybudovat organizaci všech zájemců o motoristickou turistiku a co nejvíce ji rozvíjet. „Turistika motorovými vozidly stává se čím dále silnější složkou turistiky národní i mezinárodní. A co znamená turistický a cizinecký ruch pro blahobyt státu, není zajisté zapotřebí zvlášť dokazovati. Československo jest zemí turistiky par excellence,“ zdůraznil v úvodníku Ervín Pauček.

Motor Touring Club pro Československo zároveň kladl důraz na zvyšování bezpečnosti provozu na komunikacích a „pěstování ducha vzájemné solidarity mezi všemi použivateli silnic vůbec a mezi motoristy navzájem zvláště.“ Autoklub podporoval cestování vydáváním nespočetných map, průvodců a informačních brožur, jež byly k dispozici zájemcům také v klubovém domě.

V současné době zažíváme bouřlivý rozvoj automobilové turistiky, dnes se nese ve znamení karavanů a obytných vozů. Nositelem tradice autoturismu je Asociace caravan clubů Autoklubu ČR, která je členem „Fédération Internationale de Camping, Caravanning et de Autocaravaning“ (F.I.C.C.) a organizace „Comité Rallye Europe.“ Bohatý kalendář akcí Asociace caravan clubů AČR pro letošní rok najdete na https://www.autoklub.cz/serial/srazy-2019/

 

Sdílet