AKTUALITY Z 255. ZASEDÁNÍ PREZÍDIA AUTOKLUBU ČR

Letošní třetí zasedání Prezídia, nejvyššího orgánu Autoklubu ČR mezi výročními konferencemi, se konalo 14. května 2019. Začala hlavní sezóna soutěží a na pořadu jednání tak byla vedle dalších rekapitulace prvních sportovních podniků. Prezídium prodiskutovalo a všemi hlasy schválilo aktuální složení ACCR Czech Talent Teamu, který tvoří mladí jezdci, jež Autoklub ČR podporuje při startu jejich sportovní kariéry. Členové Prezídia jednomyslně schválili také Memorandum o spolupráci s Českým rozhlasem, stanicí Radiožurnál a návrh na státní vyznamenání po Elišku Junkovou in memoriam, který bude zaslán prezidentu republiky.

V úvodním slově informoval Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, o průběhu projednávání návrhu zákona, kterým má vzniknout Národní sportovní agentura. Specializovaný úřad má převzít většinu kompetencí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu, odpovídat za přípravu státní politiky a poskytování podpor ze státního rozpočtu včetně kontroly jejich využití. Autoklub ČR tento záměr podporuje s přesvědčením, že založení Národní sportovní agentury přispěje ke zvýšení průhlednosti a efektivnosti finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Členové Prezídia schválili Memorandum o spolupráci mezi Autoklubem ČR a Radiožurnálem Českého rozhlasu. „Budeme spolupracovat zejména na poli obecného motorismu. Radiožurnál má třeba tradiční Zelenou vlnu, jedinečné dopravní zpravodajství 24 hodin denně, Autoklub zase zajímavé projekty zvyšování bezpečnosti na silnicích. Naše spolupráce může být přínosná pro širokou veřejnost,“ uvedl Jan Šťovíček při podpisu Memoranda.

V rámci mezinárodních vztahů se Autoklub ČR zúčastnil celosvětového kongresu Mezinárodní automobilové federace FIA. „Dostali jsme možnost navštívit mnoho workshopů a seznámit se s řadou projektů FIA na poli zvyšování bezpečnosti silničního provozu,“ uvedl Jan Šťovíček. Vrcholné akce FIA v oblasti Mobility měl poprvé příležitost účastnit se manažer Road Safety Autoklubu ČR Libor Budina, který z důvodu pracovní zaneprázdněnosti podá zprávu z kongresu na nejbližším zasedání Prezídia. „Podařilo se mu získat řadu nových kontaktů a zkušeností. Naše projekty, například Jedu s dobou, který je určen pro řidiče nad 65 let, se mohou směle řadit mezi ty nejúspěšnější v rámci mezinárodního srovnání,“ poznamenal Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR. Připomněl, že Autoklub ČR se prostřednictvím grantu FIA zapojil do celosvětového Týdne bezpečnosti silničního provozu, vyhlášeného OSN, zaměřil se na problematiku dodržování bezpečné vzdálenosti. Preventivní akce získala prostřednictvím sociálních sítí zájem desítek tisíců lidí a vyvolala rozsáhlou diskuzi veřejnosti.

Prezídium zhodnotilo průběh oslav 115. výročí založení Autoklubu a 90 let klubového domu. Při příležitosti oslav byla odhalena pamětní busta Elišky Junkové v klubovém domě. Členové Prezídia pověřili prezidenta Jana Šťovíčka, aby zaslal prezidentu republiky návrh na státní vyznamenání Elišky Junkové in memoriam. „Letos si připomínáme čtvrtstoletí od úmrtí Elišky, proto státní vyznamenání by bylo důstojným připomenutím výjimečné osobnosti, která celý svůj život žila pro motorismus a šíření dobrého jména naší země ve světě,“ uvedl Jan Šťovíček.

Ve videospotu měli členové Prezídia příležitost vidět dynamickou formu využití loga nové komunikační značky Autoklubu CZECH MOTOR SPORT. Prezídium také projednalo a schválilo aktuální složení ACCR Czech Talent Teamu, který tvoří:

Oliver König, Vojtěch Schwarz – silniční motocykly – Supersport 300;

Jan Ulman – Supermoto;

Filip Salač – silniční motocykly;

Filip Mareš – rally;

Petr Polák – motokros;

David Fabián – trial;

Kryštof Kouble – enduro;

Jaroslav Vaníček – plochá dráha.

Nejedná se o konečný výčet, rádi v průběhu roku doplníme tým talentů o další jezdce, finanční prostředky na jejich rozvoj jsou ve stejné výši jako v loňském roce,“ podotkl Jan Štovíček.

Viceprezidenti informovali o průběhu první fáze letošní sezóny, která se nese ve zvýšení počtu startujících v některých disciplínách. Stanislav Kafka, viceprezident pro automobilový sport a viceprezident pro ekonomiku a management oznámil rezignaci na obě funkce. „Už při nástupu jsem deklaroval, že do funkcí jdu na dobu dočasnou, s cílem pomoci rozjet nové věci. Myslím, že se to podařilo a má mise byla splněna. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za spolupráci a popřát hodně úspěchů,“ rozloučil se Stanislav Kafka za zasloužilého potlesku všech v Heinzově síni. Po slovech díků Stanislavu Kafkovi pověřili členové Prezídia prezidenta Jana Šťovíčka, aby na příští zasedání připravil návrh doplnění Prezídia do plného stavu. Uskuteční se 16. července 2019.

Sdílet