AUTOKLUB ČR K DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI

Autoklub České republiky se připojil k Týdnu bezpečnosti silničního provozu, který je Organizací spojených národů vyhlášen od 6. do 12. května 2019. Na celém světě probíhají v tomto termínu akce upozorňující na bezpečnostní problémy v provozu se snahou je změnit k lepšímu. Autoklub ČR si vybral téma bezpečné vzdálenosti.

Jedná se o aktuální problematiku, která je diskutována i v rámci změny zákona. V současné době je v mezirezortním řízení návrh, aby nedodržování bezpečné vzdálenosti bylo postihováno v přestupkovém řízení. Autoklub ČR společně s Platformou VIZE 0, která spojuje nejrůznější subjekty, jež chtějí společně připravovat a podporovat aktivity, projekty a změny zaměřené na zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu, upozorňuje, že nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod. Zákonem stanovená pravidla proto mohou zásadním způsobem zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Přitom prahová hodnota pro vymáhání sankcí za nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem je legislativně zavedena například v Německu, Rakousku, Polsku, Itálii, ve Francii, Švédsku a na Slovensku.

Dodržování bezpečné vzdálenosti je jedním z nejdůležitějších principů bezpečné jízdy. „Pokud se totiž řidič vyskytne v situaci, kdy bude muset rychle zabrzdit, aby se vyhnul nárazu do vozidla před sebou, které nečekaně zpomalí, zastaví či se srazí s někým jiným, potřebuje jeho mozek na zpozorování, zpracování informace a reakci určitou dobu, stejně jako pak auto nebo motorka na zabrzdění, uvedl Libor Budina, manažer Road Safety Autoklubu ČR.

Dobrou pomůckou může být tzv. pravidlo 2 sekund. To spočívá ve výběru nějakého statického objektu vedle nebo na silnici (například strom, patník nebo jejich stín dopadající na silnici) a od chvíle, kdy ho před vámi jedoucí vozidlo mine, odpočítat čas, který uběhne, než k němu dorazíte vy. Naměřený čas by měl být minimálně 2 sekundy, což je předpokládaná minimální doba, než si ne plně soustředěný řidič všimne hrozby potenciálního nebezpečí, zašlápne brzdu a vozidlo stihne zastavit, aniž by se s nebezpečím střetlo. Pokud však vozidlo vpředu narazí nebo se např. srazí s protijedoucím vozidlem, je dvousekundová vzdálenost nedostatečná. Proto se doporučuje přidat rezervu a počítat sekundy 3.

Sdílet