XI. VÝROČNÍ KONFERENCE AUTOKLUBU ČR

V sobotu 24. listopadu 2018 se ve Smetanově sále klubového domu v Opletalově ulici v Praze konala XI. Výroční konference Autoklubu České republiky. Jednání nejvyššího orgánu Autoklubu ČR v období mezi Valnými hromadami se účastnilo 128 delegátů ze stejného počtu členských klubů.

V úvodním slově vystoupil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, se zhodnocením činnosti za uplynulé období a představením nové organizační struktury. „Rok 2018 byl úspěšný, podařilo se dosáhnout dobrých výsledků jak na poli sportovním, rozvíjeli jsme činnost i na poli obecného motorismu. Potvrdilo se, že Česká republika je v oblasti motorsportu pořadatelskou velmocí. Posilujeme pozice Autoklubu v rámci mezinárodních federací, podařilo se nám získat organizaci kongresu FIM Europe v roce 2020 pro Českou republiku. Máme za sebou velmi zdařilou akci Pocta motorismu, Autoklub ČR byl jednou z mála organizací, které měly tu čest se podílet na oficiálních oslavách století republiky. Potvrdilo se, že jsme dlouhodobě tradiční a pevnou součástí naší občanské společnosti, institucí s přesahem do vícero oblastí veřejného života,“ uvedl Jan Šťovíček.

Petr Moravec, viceprezident pro motocyklový sport, shrnul výsledky letošní sezony. „Úspěchy závodníků jsou závislé nejen na jejich umu a technice, ale i na vás, pořadatelích. Uspořádat závod je dnes pekelně těžká práce. Vaše práce je skutečně široká a hlavně je úspěšná, a za to vám děkuji,“ shrnul k delegátům Petr Moravec. Stanislav Kafka, viceprezident pro automobilový sport, přiblížil činnost jednotlivých odborných komisí výkonného výboru. „V letošním roce jsme spustili nový informační systém, sladili jsme během roku další vnitřní systémy. V současné době probíhá finalizace správy členské základny a licencí činovníků,“ představil Stanislav Kafka.

Novinky v oblasti technického zabezpečení představil Tomáš Kunc, generální sekretář automobilového a motocyklového sportu. „Pořídili jsme novou časoměřičskou techniku a nové jednotky tzv. Tracking systemu, monitorovacího zařízení pro vozidla rally, které splňuje nejnáročnější kritéria pro kvalitu sledování a bezpečnosti. Tento systém bude jako první na světě homologován FIA a bude nabízen dalším zemím,“ zdůraznil Tomáš Kunc velký úspěch Autoklubu ČR v oblasti technického zabezpečení na mezinárodním úrovni.

Jakub Vymazal, viceprezident pro péči o děti a mládež, mimo jiné představil novou koncepci motokárové školičky a představil projekt Motorsport do škol. František Čečil, viceprezident pro zájmovou činnost, hovořil o činnosti Asociace veteran car clubů a Asociace caravan clubů Autoklubu ČR. Libor Budina, manažer obecného motorismu, zrekapituloval výsledky úspěšně se rozvíjejících projektů Autoklubu ČR pro širokou motoristickou veřejnost. O obchodní činnosti, komunikaci s médii a na sociálních sítích podal zprávu Pavel Konečný, výkonný ředitel Autoklubu ČR.

Delegáti projednali a schválili výsledky hospodaření Autoklubu ČR za uplynulé období, program, cíle a návrh činnosti Autoklubu ČR pro rok 2019.

Zlatým hřebem XI. Výroční konference bylo předání ceny Granátový lev, nejvyššího ocenění, které uděluje Prezídium za zásluhy v oblasti sportu a dlouholetou činnost pro Autoklub ČR. Z rukou prezidenta Jana Šťovíčka ji převzali Jaroslav Falta, Stanislav Minářík a Evžen Erban.

Medailonky držitelů ceny Granátový lev 2018

Jaroslav Falta – motokrosař století – narodil se v roce 1951, v letech 1974-75 byl nejlepším motokrosařem planety. Za deset let svého působení v seriálu mistrovství světa se umístil osmkrát v první desítce.

Stanislav Minářík – mistr sportu – začal sportovní kariéru v roce 1964 za volantem Octavie. Za několik let přesedlal na sedadlo spolujezdce, kde vedle Vladimíra Hubáčka v legendární „alpince“ dosáhl největších úspěchů. V současné době je prvním viceprezidentem Autoklubu ČR.

Evžen Erban – až do svého zranění patřil k předním plochodrážním jezdcům. Reprezentoval naši zemi ve všech disciplínách závodů mistrovství světa na ploché dráze. Nyní se naplno věnuje plochodrážnímu klubu Zlatá přilba Pardubice.

Další informace

/uploads/2018/11/usneseni-xi-vyrocni-konference-autoklubu-cr.pdf

Sdílet