VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU MŠMT – MŮJ KLUB 2019

MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotační program – „MŮJ KLUB 2019“, která je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. Upozorňujeme, že o tuto dotaci mohou žádat přímo samotné kluby dle podmínek uvedených ve výzvě MŠMT. 

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.

Veškeré informace včetně příloh žádosti naleznete ZDE.

Další informace

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

Sdílet