Výběr podmínek pro žadatele o investiční dotaci MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ

Další informace

http://autoklub.cz/dokument/15623-vyzva-pro-zadatele-o-investicni-dotaci-2019-2020-podminky.html

Sdílet