Výzva k podávání žádostí v rámci Programu MŠMT – Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ

MŠMT vyhlásilo nový investiční dotační program – „Podpora materiálně technické základy sportu 2017 až 2024“, který je určen pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Upozorňujeme, že o tuto dotaci mohou žádat samotné kluby dle podmínek uvedených ve výzvě MŠMT. 

Veškeré informace včetně příloh žádosti naleznete ZDE

Harmonogram výzvy:
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 15. 10. 2018
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: 31. 01. 2019
Vyčerpání dotace max. do: 31. 12. 2019
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. 06. 2020

Další informace

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531

Sdílet