Autoklub ČR zásadně nesouhlasí s policejním obviněním kvůli dotacím a považuje je za nepodložené

Tisková zpráva, dne 20.9.2018

Policie ČR dne 19. 9. 2018 sdělila obvinění pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu bývalému prezidentovi Autoklubu ČR Romanu Ječmínkovi, a to za období od roku 2009 do roku 2013, a dále jako právnické osobě i Autoklubu ČR, a to za období let 2012-2013.

Autoklub ČR se svým obviněním zásadně nesouhlasí, považuje je za právně a věcně nepodložené a vykonstruované. 

Ke sdělení obvinění vůči Autoklubu ČR jakožto právnické osobě vůbec nemělo dojít a je zřejmé, že po právní stránce nemůže v dalším průběhu řízení obstát.

Obvinění policie, která vyčíslila údajnou způsobenou škodu v případě bývalého prezidenta Autoklubu Ječmínka na částku 26,6 milionů korun
 a v případě Autoklubu na 15,9 milionů korun, je postaveno na údajném nadhodnocování počtu členů Autoklubu. Kvůli tomu měl Autoklub údajně čerpat vyšší dotace, než na které měl nárok.

S touto interpretací Autoklub zásadně nesouhlasí, neboť není pravdivá, a to ve dvou rovinách: 

1. Výše dotací a velikost členské základny má jen minimální a navíc nepřímou úměru. 
2. Autoklub sám a z vlastní iniciativy aktualizoval databázi členské základny v letech 2013-2014. 

Autoklub provedl odstranění multiplicitních záznamů, neaktuálních údajů, neaktivních členů a klubů apod. Za tento počin by měl být Autoklub ČR spíše oceněn než postihován, protože jde o příkladný krok správným směrem.

Následující praxe při udělování dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy potvrdila, že velikost členské základny má jen minimální vliv na výši udělované dotace. Způsob, jakým MŠMT vypočítává výši dotace, není veřejně znám. Nicméně fakt, že mezi výší dotace a členskou základnou neexistuje přímá úměra, je potvrzen samotnou praxí, neboť Autoklubu ČR byly na dotacích přiznány i v následujících letech po aktualizaci členské základny přibližně stejné částky jako předtím. 

Autoklub ČR ctí presumpci neviny, a věří proto, že na něj bude nahlíženo jako na subjekt, který se žádného z údajných trestných činů nedopustil. Jsme přesvědčeni, že obvinění Autoklubu jako právnické osoby se ukáže jako neoprávněné a skončí snaha o účelovou kriminalizaci sportu.
V případě Vašich doplňujících dotazů, zde uvádíme kontaktní spojení: 
email: prezident@autoklub.cz, tel.: +420 222 898 224. 
JUDr. Jan Šťovíček, PhD. 
prezident Autoklubu ČR
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download redmi firmware
Download WordPress Themes Free

Sdílet