Aktuality ze zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Dne 14. listopadu proběhlo 244. zasedání Prezídia Autoklubu ČR. Hned na úvod seznámil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček všechny přítomné se situací na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, situací s dotacemi a s možnostmi právních kroků řešení situace. Dále jmenoval Stanislava Kafku viceprezidentem pro ekonomiku a management.
Byly předloženy podklady pro delegáty, jednací řád a složení předsednictva nadcházející X. Výroční konference, která se bude konat 2. 12. 2017. Za předsednický stůl tak po odsouhlasení Prezídiem usednou Jan Šťovíček, Stanislav Minářík, Stanislav Kafka, Petr Moravec a Lenka Felix.
Ekonomický ředitel informoval o plnění rozpočtu Autoklubu ČR ke dni 30. září 2017 a o výběru dodavatele účetního systému. Součástí účetního systému bude také systém pro schvalování faktur od společnosti Neatous. Tyto nové systémy přinesou od roku 2018 úsporu nákladů ve výši 340 000,- Kč ročně.
Revizní komise seznámila členy Prezídia o aktuálních kauzách, prezident jí poté navrhl, aby vydala „návod“ na vyúčtování dotací. Viceprezidenti podali informace ze svých svazů, byly projednány aktuální projekty Autoklubu ČR a situace s EET na akcích Autoklubu ČR.
Televizní práva v nadcházející sezoně bude držet Autoklub ČR a do konce roku 2017 bude s ČT podepsána smlouva o vysílání dohodnutých podniků.
Posledním bodem jednání byly registrační poplatky a výše členských příspěvků fyzických osob ve prospěch Autoklubu ČR. Prezídium odsouhlasilo termín splatnosti těchto registračních poplatků a členských příspěvků k 31. březnu příslušného roku. Jejich výši navrhuje Prezídium ponechat stejnou.
Návrhy budou předloženy Výroční konferenci Autoklubu ČR ke schválení.

Další zasedání Prezídia Autoklubu ČR proběhne 13. prosince 2017. 

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
udemy course download free
download micromax firmware
Download Nulled WordPress Themes

Sdílet