Honza Rieger je novým členem Komise Kartingu

Dne 22. listopadu 2018 byl k rukám předsedy Komise Kartingu doručen rezignační dopis člena Komise pana Jana Šafránka. Důvodem rezignace jsou osobních pohnutky. Členové komise byli s touto skutečností seznámeni a vzali ji na vědomí.
Členové komise by touto formou rádi poděkovali Janovi Šafránkovi za jeho činnost v Komisi a popřáli mu mnoho úspěchů v jeho dalším počínání jak na závodištích, tak i v soukromém životě.

V souladu s Jednacím řádem Autoklubu ČR byl na následujícím zasedáním Prezidia Autoklubu ČR kooptován za nového člena Komise Honza Rieger. Jmenovaný s kooptací za člena Komise souhlasí.

Osoba Honzy Riegera je kartingové veřejnosti jistě velmi dobře známá jednak z dob jeho kartingové závodní kariéry, stejně tak jako z jeho aktuálního působení v pozici činovníka organizujícího kartingové podniky. Členové Komise jsou přesvědčeni, že v jeho osobě získává Komise cennou posilu, která do jednání a rozhodování Komise vnese nový náhled na kartingovou problematiku a také jeho zkušenosti s kartingem jak zpoza volantu, tak z působení v roli činovníka. Přejeme novému členovi Komise hodně úspěchů a elánu v této nové pozici.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download intex firmware
Download WordPress Themes

Sdílet