Honza Rieger je novým členem Komise Kartingu

Dne 22. listopadu 2018 byl k rukám předsedy Komise Kartingu doručen rezignační dopis člena Komise pana Jana Šafránka. Důvodem rezignace jsou osobních pohnutky. Členové komise byli s touto skutečností seznámeni a vzali ji na vědomí.
Členové komise by touto formou rádi poděkovali Janovi Šafránkovi za jeho činnost v Komisi a popřáli mu mnoho úspěchů v jeho dalším počínání jak na závodištích, tak i v soukromém životě.

V souladu s Jednacím řádem Autoklubu ČR byl na následujícím zasedáním Prezidia Autoklubu ČR kooptován za nového člena Komise Honza Rieger. Jmenovaný s kooptací za člena Komise souhlasí.

Osoba Honzy Riegera je kartingové veřejnosti jistě velmi dobře známá jednak z dob jeho kartingové závodní kariéry, stejně tak jako z jeho aktuálního působení v pozici činovníka organizujícího kartingové podniky. Členové Komise jsou přesvědčeni, že v jeho osobě získává Komise cennou posilu, která do jednání a rozhodování Komise vnese nový náhled na kartingovou problematiku a také jeho zkušenosti s kartingem jak zpoza volantu, tak z působení v roli činovníka. Přejeme novému členovi Komise hodně úspěchů a elánu v této nové pozici.

Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
free online course
download coolpad firmware
Download Premium WordPress Themes Free

Sdílet