Zpráva z volební konference Komise rally

Volební konference Komise rally byla řádně svolána pozvánkou, kterou obdrželi všichni volitelé i hosté. Jednání výroční konference zahájil předseda Komise rally Tomáš Kunc a přednesl krátkou zprávu o činnosti komise a sezoně rally 2017.
Přítomní byli seznámeni s novým Organizačním a jednacím řádem Autoklubu České republiky. Na svém setkání projednali návrhy na změny a doplnění sportovních řádů pro následující sezonu, zejména požadavky prioritních jezdců a pořadatelů.
Delegáti volební konference rozhodli o pokračování stávající výkonného výboru Komise rally a potvrdili svou volbou jeho složení na funkční období tří let.
Složení komise rally je následovné:
Petr Černohorský, Stanislav Kafka, Roman Kresta, Tomáš Kunc, Jan Regner, Miloslav Regner, Miroslav Smolík, Pavel Štípek, Jiří Valenta.
Dalším bodem na závěr jednání konference bylo představení vize organizace disciplíny rally pro příští rok, představení návrhu kalendáře podniků a seznámení se změnami v oblasti vysílacích a marketingových práv.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy free download
download coolpad firmware
Free Download WordPress Themes

Sdílet