Nový organizační a jednací řád Autoklubu ČR a organizační struktura Autoklubu ČR

Dne 20. září 2017 schválilo Prezídium Autoklubu ČR nový Organizační a jednací řád Autoklubu ČR, jehož součástí je i nová organizační struktura Autoklubu ČR.


Novým Organizačním a jednacím řádem Autoklubu ČR (dále jen „OJŘ Autoklubu ČR“) si Prezídium Autoklubu ČR vytváří odborné komise a orgány s vymezením práv a povinností jejich členů, a to Etickou komisi, Ekonomickou komisi, Disciplinární komisi a Komisi žen. Jedná se o společné komise pro celou činnost Autoklubu ČR.
Činnost Autoklubu ČR se pro účely organizačního uspořádání člení na tři základní oblasti, a to Sport, Obecný motorismus a Zájmovou činnost.

Sport
K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Sportu zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Výkonný výbor Autoklubu ČR pro motocyklový sport (dříve Federace motocyklového sportu AČR – FMS AČR) a Výkonný výbor Autoklubu ČR pro automobilový sport (dříve Federace automobilového sportu AČR – FAS AČR). Dále Prezídium Autoklubu ČR zřizuje společné komise pro motocyklový a automobilový sport, a to Komisi časoměřičů Autoklubu ČR a Komisi činovníků Autoklubu ČR, a také Klub mistrů motoristického sportu. Do Klubu mistrů budou nově přijati i mistři motocyklového sportu. 

V rámci Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport a Výkonného výboru Autoklubu ČR pro automobilový sport jsou zřízeny Sportovní komise (dříve Sportovní svazy FMS AČR a FAS AČR, Svaz automobilových orientačních soutěží AČR, Svaz kartingu AČR a Svaz minikár AČR) a Odborné komise. Funkční období členů těchto Komisí je shodné s funkčním obdobím členů Prezídia Autoklubu ČR dle Stanov Autoklubu ČR. Členy Sportovních komisí volí Volební konference těchto Sportovních komisí a jejich složení bere na vědomí Prezídium Autoklubu ČR. Členy Odborných komisí a jejich předsedu jmenuje a odvolává Výkonný výbor Autoklubu ČR daného sportu.

Obecný motorismus
K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Obecného motorismu zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Radu pro obecný motorismus, Komisi pro obecný motorismus a Asociaci center pro zdokonalovací výcvik řidičů.

Zájmová činnost
K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Zájmové činnosti zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Asociaci veteran car clubů AČR, Asociaci zdravotně postižených motoristů AČR, Asociace caravan clubů AČR a Klub závodníků veteránů AČR. 
Okdaz na nový OJŘ Autoklubu ČR ZDE
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
udemy free download
download lenevo firmware
Free Download WordPress Themes

Sdílet