Aktuality ze zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Úterý 27. června 2017 bylo v budově Autoklubu ČR ve znamení zasedání Prezídia. Bezpochyby nejdůležitější část, která zajímá všechny z nás, je financování motorsportu. Jednotlivé disciplíny dostávají finance od Autoklubu ČR, který v prvním kole od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržel 26 636 150,88,- Kč což je o více než 17 mil. Kč méně než bylo původně plánováno na rok 2017. Situace je velice neuspokojivá a tak bude Autoklub stále vyvíjet tlak na odpovědné instituce, aby se tato situace změnila.

Tíživá situace v Autoklubu Slaný v AČR nadále pokračuje. Po opakovaném projednání byla schválena mimořádná půjčka klubu ve výši 580 tis. Kč se splatností 4 roky. Půjčka bude zajištěna zástavním právem na budovách Autoklubu Slaný v AČR.

Výkonný ředitel seznámil členy Prezídia s výsledky hospodaření budovy Autoklubu v Opletalově ulici. Díky nevýhodným smlouvám, uzavřeným za předchozího vedení Autoklubu ČR, dochází k ročním ztrátám více než 2 mil. Kč. Vypracoval plán, který počítá se zásadními změnami v nájemních vztazích s cílem dostat budovu do zisku. Z analýzy vyplývá, že oproti stávajícímu ztrátovému stavu má budova potenciál navýšení příjmů v kombinaci s úsporami až o 7 milionů korun.

Zasedání pokračovalo projednáním stavu motokrosového areálu v Jiníně. Současné smlouvy a dotace, kterými je Autoklub ČR vázán generují ztrátu 420 tisíc korun, Prezídium považuje tyto smlouvy za vysoce nevýhodné a postoupilo je dále k přezkoumání revizní komisi. Stejný postup zvolilo Prezidium i v případě smlouvy s nájemcem, který má v nájmu konferenční prostory v budově AČR.

Na doporučení Ekonomické komise Prezídium schválilo výběr dodavatele nového informačního systému Autoklubu ČR, který nahradí stávající licenční systém a přidá nové funkcionality. Implementace nového systému začne dle harmonogramu začátkem července 2017 a bude ukončena tak, aby byl systém připraven na novou sezonu 2018.

Byl prodiskutován návrh Federace automobilového sportu AČR, týkající se celkové organizace sportu, zejména délky volebního období, které je navrženo jako čtyřleté. Do dalšího zasedání připraví sekretariáty obou federací detailní návrh Organizačního a jednacího řádu v návaznosti na strukturu Autoklubu ČR. Tento návrh bude společný pro celé sportovní odvětví.

Závěr zasedání patřil památce našeho dlouholetého kolegy Antonína Bergera, kterou členové uctili minutou ticha. Antonín Berger působil nejen jako sportovní komisař, časoměřič, člen Komise časoměřičů, ale byl také závodníkem a k motorsportu přivedl spoustu nadšenců. Po roce 1989 sehrál zásadní roli při znovuobnovení Autoklubu ČR.

Další zasedání Prezídia Autoklubu ČR proběhne 12. září 2017.

Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download xiomi firmware
Download WordPress Themes

Sdílet