Vzdělávací centrum S-Drive členem Asociace center

(Praha, 13. března 2017) V minulém týdnu rozšířil řadu členů Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR královehradecký S-Drive. Jak již Asociace na začátku letošního roku avizovala, plní tímto své plány o rozšíření působnosti členských center. „ Asociace se nám dynamicky rozjíždí, jsem rád, že můžeme přivítat nového člena a posílit působnost Asociace,“ říká prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček a dodává: „S-Drive poskytuje kvalitní vzdělávání řidičů a mnohaleté zkušenosti v tomto oboru jsou potvrzením kvality, kterou centrum poskytuje. Výkonný výbor vlastně nemohl hlasovat jinak, než jednomyslně pro přijetí do Asociace.“ Cílem všech členů asociace je zajištění kvalitního provádění výcviku řidičů motorových vozidel, příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku, účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů, které s fungováním Asociace souvisí. Spolupráce těchto členských subjektů je postavena na vzájemném propojení napříč republikou. Jejich činnost podporuje řidiče a tím ovlivňuje Bezpečnost silničního provozu, která je důležitým tématem také Autoklubu ČR. „Přijetí za člena Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů v AČR jsme přijali s nadšením, protože si myslíme, že toto sdružení má velký význam a potenciál v budoucích aktivitách, které se budou odehrávat v oblastech zvyšování bezpečnosti na našich silnicích. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité celospolečenské téma, cítíme zároveň velkou odpovědnost, kterou na sebe budeme brát při naší aktivní práci v této asociaci. Jsme připraveni se okamžitě aktivně zapojit do všech požadovaných činností, při kterých chceme využít naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti vzdělávání řidičů po autoškole všech skupin vozidel,“ komentuje vstup do Asociace Vít Jedlička, zástupce S-Drive. 

Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
online free course
download lenevo firmware
Free Download WordPress Themes

Sdílet