"BUĎTE V KURZU"

Krizových situací nás na silnicích i v terénu čeká hodně a v takovém případě štěstí přeje připraveným. Pro osvěžení, zdokonalení či získání potřebných vědomostí pro vás České motocyklové noviny ve spolupráci s Autoklubem ČR připravily tuto soutěž. V každém z vydání ČMN 5/2017 až 9/2017 najdete tři vědomostní otázky na téma první pomoci. Pokud dokážete pomoci zraněnému motorkáři, řidiči, či dalšímu účastníkovi nehody, blahopřejeme a děkujeme. I díky tomu teď máte větší šanci získat některou z cen.
Pravidla spotřebitelské soutěže „Buďte v kurzu“ – soutěže ČMN a Autoklubu ČR

1. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne od 2. 3. 2017 do 18. 5. 2017 na území České republiky prostřednictvím titulu České motocyklové noviny (dále jen „ČMN“).

2. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Bikes Publishing, s.r.o., se sídlem Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČ: 25720163 (dále v textu jako „organizátor“).

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník“). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži
Od vydání ČMN 5/2017 do ČMN 9/2017 včetně vyjdou v každých ČMN tři otázky týkající se první pomoci. V ČMN 10/2017 pak bude zveřejněna tipovací otázka.  Otázky budou vycházet pouze v tištěné podobě v ČMN. Hrací karta, do níž bude možné odpovědi zapisovat, vychází ve vydání ČMN 5/2017. Do soutěže bude možné zaslat odpovědi vyplněné na hrací kartě. Do soutěže bude zahrnuto podání doručené na adresu organizátora do 21. května 2017. Zpracování doručených hracích karet a určení výherců proběhne do 23. 5. 2017. 

Vyhrávají 3 účastníci, kteří co nejlépe zodpoví všech 15 otázek vědomostního kvízu a nejvíce se přiblíží v tipovací otázce správné odpovědi. Při shodnosti odpovědí na tipovací otázku rozhoduje dřívější datum dodání hrací karty do redakce.
Dalšími třemi výherci se stanou účastníci soutěže, kteří zodpoví všech 15 otázek vědomostního kvízu nejhůř, a současně se v tipovací otázce přiblíží nejvíc správné odpovědi. Při shodnosti odpovědí na tipovací otázku rozhoduje dřívější datum dodání hrací karty do redakce.

Výherci budou o výhře informováni po vyhodnocení soutěže a zveřejněním jména ve vydání ČMN 11/2017 (25. 5. 2017), na webových stránkách organizátora a na webových stránkách hlavního partnera, Autoklubu ČR.
Účastník soutěže je povinen zadat své úplné kontaktní údaje. Každý účastník může soutěžit pouze jednou.

5. V soutěži se hraje o tyto výhry:
1. cena airbagová vesta Held Air-Vest
2. cena chránič páteře Forcefield Pro L2K Evo
3. cena helma MBW Mania Torro + rukavice MBW Mike

Tři nejlepší a tři nejhorší soutěžící (podle počtu správných, respektive nesprávných odpovědí) získají rovněž KURZ PRVNÍ POMOCI, který zprostředkoval hlavní partner soutěže, Autoklub ČR.


Výhry budou distribuovány nejpozději do 15 dnů po vyhlášení výsledků, a to na kontakty, které výherci zadají, nebo osobním předáním v redakci Českých motocyklových novin. Kurz první pomoci absolvují výherci na začátku letní sezony, v červnu 2017. Místo konání kurzu bude po domluvě upřesněno.

6. Nedoručení výhry
V případě nedoručení výhry je možné toto reklamovat e-mailem na cmn@cmn.cz. Reklamacemi se bude organizátor zabývat individuálně. Konečné rozhodnutí o nároku na cenu připadá organizátorovi po posouzení dodržení všech podmínek soutěže.

7. Ostatní
Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné jiné závazky a soutěžící nemají nárok na žádné jiné výhry od organizátora kromě výher uvedených v pravidlech této soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru cen byly splněny, nebo ne. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, nebo splnili jen částečně, podmínky stanovené pro výhru cen.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.
Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže svou účastí v soutěži, přičemž také souhlasí, že je bude v plné míře dodržovat. Účast ani výhry nemohou být vymáhány právní cestou ani nemohou být vypláceny v penězích. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Organizátor nezodpovídá za vlastnosti výher.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže nebo zrušit soutěž jako celek kdykoli bez udání důvodů nebo poskytnutí kompenzace.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher.
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve formuláři (v rozsahu tam stanoveném). Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoli písemně odvolat.
Účastí v soutěži účastník rovněž projevuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoli odvolat formou písemné informace na adresu správce osobních údajů, zde organizátora.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
udemy free download
download micromax firmware
Download Best WordPress Themes Free Download

Sdílet