Zpráva ze zasedání Valné hromady Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR

Dne 11. ledna 2017 zasedala v sídle Autoklubu ČR Valná hromada Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Ta sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů a metodicky řídí a organizuje jejich činnost. Cílem Asociace center je zajištění kvalitního provádění výcviku řidičů motorových vozidel, příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku, účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů, které s fungováním Asociace souvisí.
V neposlední řadě se věnuje zvyšování bezpečnosti silničního provozu a spolupráce i s dalšími subjekty v této oblasti. Vzhledem k tomu, že Autoklub ČR je v oblasti bezpečnosti silničního provozu aktivní, bude Asociaci center podporovat a rozvíjet její činnost. V souladu se strategií Autoklubu ČR se její činnost v letošním roce zaměří na různorodé projekty, které budou postupně představovány, na zintenzivnění komunikace směrem k FIA a rozšíření členské základny Asociace oslovením stávajících a nově vznikajících vzdělávacích center, které zatím nejsou členy Asociace.
Dnešní Valná hromada odvolala stávající výkonný výbor a zvolila nový tříčlenný výbor ve složení Jan Šťovíček, Dalimil Frič a Jiří Volovecký. Předsedou Asociace center byl zvolen Jan Šťovíček, který dodává: „Jsem potěšen, že mi byla vložena do rukou důvěra zástupců Asociace center. Jelikož i Autoklub ČR je členem, budeme se snažit práci tohoto uskupení co nejvíce podporovat. Bezpečnost silničního provozuje jedním z našich důležitých pilířů a podporou činnosti výcvikových center, která vede ke zdokonalování právě samotných účastníků silničního provozu, je vlastně základním kamenem bezpečnosti. Budeme se snažit do našich řad přijmout další subjekty, abychom práci Asociace co nejvíce zefektivnili.“

Členové asociace jsou:
AUTODROM MOST a. s.,
AUTOKLUB ČR,
AUTOKLUB KAROSA klub v AČR,
HCT DEKRA a. s.,
AUTODROM SOSNOVÁ u České Lípy a. s.,
Antonín Musil – Polygon Jihlava – Hosov,
OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!.

Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
udemy paid course free download
download coolpad firmware
Download WordPress Themes Free

Sdílet