Zpráva ze zasedání Svazu rally

Dne 13. prosince 2016 se uskutečnilo pravidelné zasedání Svazu rally Autoklubu ČR. Účastníci zasedání tentokrát volili vedení svazu pro nadcházející funkční období. Předsedou Svazu rally byl zvolen Tomáš Kunc a místopředsedou Stanislav Kafka. V rámci Svazu rally bude nadále fungovat Bezpečnostní skupina v čele s Jiřím Valentou, jejími členy potom jsou Jan Regner, Martin Konečný, Mirek Smolík a Pavel Štípek.
Účastníci byli informováni o výročním zasedání FIA ve Vídni, při kterém souběžně proběhlo jednání Světové rady FIA, na němž byly schváleny kalendáře podniků pro sezonu 2017, zastoupení v komisích a znění všech řádů pro jednotlivé disciplíny.
Svaz rally odsouhlasil všechny doplňky a změny kapitoly F do Ročenky 2017. Proběhly finální korektury a poslední čtení Bezpečnostního manuálu a současně jednotlivé kapitoly.

Byly stanoveny termíny školení pro rok 2017:

Školení jezdců:

4. února 2017 Klatovy
5. února 2017 Zlín
25. února 2017 Praha

Školení pořadatelů: 17.-18. února 2017 Zlín, Všemina
Školení dispečinků a předjezdců: 18. března 2017 Žíželice
Školení činovníků RZ – bude upřesněno

Předložené zprávy z podniků odjetých na závěr sezóny 2016 budou projednány s pořadateli na dalším pravidelném zasedání Svazu rally. Stále probíhá výběrové řízení na poskytovatele sledovacího zařízení, požadované testy se uskutečnily při vsetínské rally a mikulášské rally.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
udemy course download free
download karbonn firmware
Download Best WordPress Themes Free Download

Sdílet