Zasedání Ekologické komise Federace motocyklového sport AČR

Dnes od 14.00 hodin zasedala Ekologická komise Federace motocyklového sport AČR. Zahájení zasedání se ujal předseda komise, pan Vladimír Klatovský, vyhodnotil uplynulou sezonu a seznámil členy komise s požadavky týkající se ekologie a ochrany životního prostředí z FIM, FIM Europe a ze zasedání Výkonného výboru federace motocyklového sportu AČR.
Doporučil informovat pořadatele o povinnosti sjednat Smlouvu o zpětném odebírání pneumatik. Upozornil na skutečnost, že mnohé areály nesplňují z hlediska ekologie zákonné normy. Generální sekretář Federace motocyklového sport AČR navrhnul komisi, zpracovat pro pořadatele Manuál (Desatero), který by pomohl eliminovat nežádoucí aspekty při pořádání závodů z hlediska ekologie a dopadu na životní prostředí.
Komise projednala možnost přítomnosti osoby pořadatele, zodpovědné za ochranu Životního prostředí na každém závodišti. Formou komiksu vznikl projekt ekologické výchovy mládeže, který bude distribuován všem pořadatelům. 

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download lenevo firmware
Premium WordPress Themes Download

Sdílet