Akce "Opilý cyklista" se vydařila

Navrhovatelé zákonů pracují a novináři píší a tak aby mohli psát objektivní zprávy, uspořádali jsme k aktuálnímu tématu o toleranci hladiny alkoholu do 0,8 promile u cyklistů na silnicích III.tříd a místních komunikacích akci na dopravním hřišti Muzea Policie České republiky. Dostavili se zástupci médií, dopravní psychologové, policisté z dopravní služby a samozřejmě navrhovatelé změny zákona, aby si reálně zkusili, jak alkohol ovlivňuje je samotné při jízdě na kole. Pozvaní hosté si na místě nejprve projeli vytyčenou trať před požitím alkoholu. Poté jsme jim nabídli pivo, víno a lihoviny. Podle své vlastní úvahy, zda již na sobě pociťují vliv alkoholu, dýchli do certifikovaného měřícího přístroje a se změřenou hladinou alkoholu znovu absolvovali trať na kole. Mezi cyklisty byly výrazné rozdíly, které poukázaly na to, že každý člověk odbourává množství vypitého alkoholu různě a stejně tak rozdílně se vliv alkoholu projevuje na jeho chování. Zatímco někdo s alkoholem jen mírně zakolísal při plnění úkolů, někteří měli problém trať na kole bez pádu jenom projet, ačkoliv měli hladinu alkoholu těsně pod limitem 0,8 promile.
Cílem akce Autoklubu ČR nebylo vyvolávat poplach nebo prázdně hrozit, že alkohol za řídítky je špatně. Chtěli jsme, aby právě novináři, píšící o tomto problému, získali vlastní názor na tuto problematiku a zhodnotili, zda povolení limitů má či nemá smysl. Ti, kdo si zkusili jízdu na kole s „hladinkou“ sami uváděli, že bez ohledu na její výši pociťovali vliv na svoji jízdu, jeli riskantněji a měli s technickými částmi tratě potíže. Ostatně, o vlivu alkoholu pak novináři měli možnost diskutovat s pozvanými hosty –
pplk. Mgr. Jiřím Holubem, zástupcem Dopravní služby Policie ČR, PhDr. Martinem Kořánem, CSc a PhDr. Michalem Walterem, akreditovanými dopravními psychology, kteří zodpověděli všechny dotazy.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen hostům, kteří i přes nepřízeň počasí přišli na akci a trpělivě odpovídali na různé dotazy, ale také Muzeu Policie České republiky, v čele s ředitelkou PhDr. Marcelou Machutovou, které velmi aktivně přistoupilo k této naší akci a pomohlo nám tuto úspěšnou akci uspořádat.

Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download
download lava firmware
Free Download WordPress Themes

Sdílet