Cyklisti a alkohol

Návrh legislativní změny pana senátora Zdeňka Škromacha, který byl doporučen senátním výborem pro dopravu k projednání a schválení Senátem Parlamentu České republiky, umožní cyklistům na místních komunikacích jet sám na jízdním kole až s hladinou 0,8 promile alkoholu v krvi, kdy při překročení této výše lze uložit pokutu do výše 500,- Kč.
Autoklub České republiky tento návrh odmítá. V předmětném návrhu spatřujeme několik problémových bodů:

  • Jak cyklisté, tak motoristé jsou rovnoprávnými účastníky silničního provozu, se svými právy a povinnostmi. Měli by proto mít shodné zásadní podmínky.
  • Tato nová úprava může přinést možné konflikty na silnicích nižších tříd a místních komunikacích. Tyto silnice nejsou nijak bezpečnější, než silnice I. či II. tříd, nebo dálnice.
  • Další konflikt může vzniknout při přejezdu alkoholem ovlivněného cyklisty přes pozemní komunikace, kdy např. silnici II.třídy bude přetínat cyklostezka, byť s přejezdem pro cyklisty. 
  • Možné komplikace při posuzování dopravních nehod. Jak bude posuzován lehký střet vozidla s cyklistou při neúmyslném zachycení cyklisty vozidlem, ke kterému by však v případě neovlivněného cyklisty nemuselo vůbec dojít? 
  • Návrh není dostatečně vyargumentován. Zejména postrádáme odborné vyjádření z oblasti lékařství a toxikologie, jak hladina až 0,8 promile ovlivňuje chování a řízení jízdního kola. Pokuta ve výši 500,- Kč pak není relevantní.
Tento návrh otevře zároveň možný požadavek na úpravu tolerované hladiny alkoholu v krvi i u řidičů motorových vozidel.
K předloženému návrhu chybí srovnání se zahraničím. Nikoliv jen poukázat na to, kde všude se s malou hladinou alkoholu za řídítka kola smí, ale kde se také nesmí a jaké jsou trendy. Autoklub České republiky zastává stanovisko, že pro řidiče motorových i nemotorových vozidel by měli platit stejná základní pravidla. Otevření možnosti tolerance alkoholu u řidičů vozidel bez hluboké analýzy, odborné i veřejné laické diskuse, mezinárodní komparace není správným krokem. Všechny úpravy pravidel na silnicích by především měly být nazírány optikou bezpečnosti provozu a až poté dalšími okolnostmi, jako např. vybudovanými vinařskými cyklostezkami, nebo tím, že snad už dnes lidé na kole pod vlivem alkoholu jezdí.
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download micromax firmware
Download Premium WordPress Themes Free

Sdílet