Kontrola MŠMT

Ve dnech 15.2. – 25.4.2016 proběhla v Autoklubu ČR kontrola Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Kontrola byla zaměřená na hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými v letech 2014 a 2015. Výsledkem více jak dvouměsíční kontroly je konstatování čtyřčlenné kontrolní skupiny odboru kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě MŠMT, že v operacích souvisejících s hospodařením, čerpáním a užitím veřejných prostředků  postupoval Autoklub ČR v souladu s podmínkami  čerpání dotací. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí  vydaných rozhodnutích o poskytnutí dotace dle jednotlivých programů platných pro roky 2014 a 2015.  

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
free download udemy course
download redmi firmware
Premium WordPress Themes Download

Sdílet