Informace k IX. Výroční konferenci Autoklubu ČR

IX. Výroční konference Autoklubu ČR se uskuteční dne 28. 11. 2015 od 10.00 hod v sídle Autoklubu ČR, Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29. 

Jedním z bodů Výroční konference je schválení změn Stanov Autoklubu ČR. Připomínky klubů k návrhu změn Stanov Autoklubu ČR musí být doručeny Autoklubu ČR nejpozději do 10. 11. 2015, a to na e-mail: priknerova@autoklub.cz.
Pozvánka na IX. Výroční konferenci Autoklubu ČR
Návrh změn Stanov Autoklubu ČR

Sdílet