MX kemp v Jiníně

Obědem a závěrečným hodnocením skončil druhý MX kemp hrazený z programu pro mládež pod Autoklubem ČR.
Kempu se zúčastnilo celkem 35 chlapců a jedno děvče. Děti zaměstnaly celý tým pořadatelů na doraz.
V parném počasí byly děti stále v akci a pořadatelé kempu jim nedávali prostor pro nudu a lumpárny.
Martin Michek jako hlavní trenér pro moto sestavil náročný program na zdokonalení základních návyků správného stylu při brždění, akceleraci, skocích a zatáčkách.
Ve třech skupinách se prostřídaly všechny děti na různých sekcích trati, kde se potkaly jak s tvrdým podkladem, tak i s bahnitým promočeným úsekem.
Výuka angličtiny se kupodivu zalíbila a to zřejmě díky půvabným učitelkám z Budějovické pedagogické fakulty, což platí i o ranní taneční rozcvičce. 
Poslední večer byl pro neposlušné účastníky tábora zpestřen nutností splnit bobříka odvahy. Ne všichni hrdinové uspěli.
Dopoledne posledního dne bylo zakončeno závodem dvou družstev ve štafetě, která spočívala v přebrodění potoka a jeden okruh na motorce.

„Poděkování patří všem v týmu organizátora ERWO JINÍN, panu Vizingrovi, panu Michkovi ze společnosti Fišer Gastro za stravu, psovi Krastymu za dozor a hlavně AUTOKLUBU ČR
za financování této akce“ sdělil Erich Pour za ERWO JINÍN MX CLUB.

Sdílet