Promlčení přestupků až po 3 letech

Tzv. promlčecí doba, po jejímž uplynutí již nelze pachatele přestupku potrestat, bude nově až tříletá (dosud byla jeden rok) – bližší viz http://www.autoklub.cz/dokument/8637-promlceni-prestupku-az-po-3-letech.html.

Sdílet