Informace k podávání žádostí o dotace pro rok 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude vyhlašovat dotační Programy pro rok 2016 pravděpodobně začátkem srpna 2015. Doposud nejsou informace o počtu vyhlášených „Programů“ a jejich účelových určení. Lze předpokládat, že případné změny vyhlášených „Programů“ budou oproti roku 2015 pouze minimální. 

Pobočné spolky, které budou mít zájem o participaci na státních dotacích, musí sledovat webové stránky Autoklubu České republiky, kde budou neprodleně po vyhlášení „Programů“ ze strany MŠMT vyvěšeny informace s postupem pro podávání žádostí. 

Předpokládaný termín podávání žádostí na předepsaných formulářích včetně příloh je 24. 8. 2015. Veškeré formuláře budou vyvěšeny na webových stránkách Autoklubu České republiky spolu s informacemi o postupu pro podávání žádostí.

Sdílet