NA LIBÍNSKÉ SEDLO LETOS ZÁVODNÍ AUTA STOUPAT NEBUDOU

V nedávné minulosti se PAMK Klatovy ujal organizace závodu do vrchu na Libínské sedlo u Prachatic, zařazeného do národního šampionátu v tomto tradičním sportovním odvětví. I přes pozitivní ohlasy na loňské klání ze stran závodníků i svazových funkcionářů se letos bohužel další ročník klasického motoristického podniku neuskuteční. Vysvětlením je nesouhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje s víkendovou uzavírkou vozovky, nezbytnou pro uspořádání závodu, který se měl odehrát na začátku srpna. Dovolíme si citovat ze zdůvodnění tohoto rozhodnutí:

1. vzhledem k probíhajícím opravám mostů na silnici II/141 a II/165 nelze do již probíhajících schválených objízdných tras vkládat objízdnou trasu související se sportovním podnikem.
2. objízdné trasy stanovené pro stavbu mostu ev.č. 141-040 Blažejovice jsou dokonce rozděleny pro dopravu do 3,5t a nad 3,5t. s délkou objízdné trasy více jak 50km. Jinou silniční síť nelze jako objízdnou trasu pro přístup k hraničnímu přechodu Strážný již použít, aby nebyla nadmíru zatěžující. Jiný způsob řešení objízdných tras nebylo možné projednat vzhledem k neochotě soukromých vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí poskytnout dočasně své pozemky pro zřízení objížděk.
3. objízdné trasy související s opravou mostu ev.č. 165-01 jsou vedeny se souhlasem obce Zbytiny po místních komunikacích a provoz na nich je řízen světelnými signály a opět není možné na tento typ pozemních komunikací vpustit odkloněnou téměř mezinárodní dopravu k HP Strážný.

Přestože toto rozhodnutí lze chápat, pochopitelně jím byl celý Pošumavský auto moto klub zklamán. „Situace nás velice mrzí, měli jsme totiž již přislíbenou účast výrazně početnějšího startovního pole než v minulém roce. Rozhodnutí je ale platné a tak se veřejnosti i závodníkům za zrušení závodu do vrchu omlouváme a věříme, že na nás pro tuto nepříjemnost nezanevřou,“ popisuje situaci předseda PAMK Jiří Valenta. Připomeňme však, že ani zrušení tohoto podniku neznamená pro klatovský PAMK odpočinek. Svaz rally v minulých týdnech zapsal do kalendáře národního šampionátu novou jednodenní soutěž, která se bude v Klatovech konat na začátku října. Bližší informace nejen o něm budou brzy k dispozici na stránkách www.pamk.cz .  

Sdílet