Další novela zákona o silničním provozu

Poslanecká sněmovna bude projednávat další novelu zákona o silničním provozu. Podrobněji viz http://www.autoklub.cz/dokument/8412-dalsi-novela-zakona-o-silnicnim-provozu.html.

Sdílet