240 mil po demarkační linii

240 mil, právě to byla délka demarkační linie v roce 1945, která dělila tehdejší Československo na část osvobozenou vojsky Spojených států a Rudou armádou. Americké divize se v květnu 1945 musely zastavit na předem určené čáře a nesměly postupovat do nitra Čech a ani nesměly pomoci krvácející Praze, kde probíhaly boje mezi povstalci a ustupujícími německými vojsky. Bylo to přání sovětského velení, které stálo stovky zbytečných obětí na životech.  Jednotky Rudé armády dorazily na tuto linii až o několik dnů později. Trasa jízdy téměř věrně kopírovala historickou demarkační linii a vedla z krušnohorské obce Bublava až do jihočeského Horního Dvořiště.

Kolona historických vojenských vozidel v průběhu šesti dnů projela mnoha obcemi a všude budila nadšený zájem obyvatel. Jízdou historických vojenských vozidel po demarkační linii chtěl pořádající klub Old Car Rangers Praha připomenout skutečnost, že na osvobození naší republiky má významný a nepopiratelný podíl také armáda Spojených států amerických. V letošním roce, kdy si připomínáme 70 let od konce II. světové války, má tato jízda připomenout historické skutečnosti, které byly v minulosti zkreslovány a někdy i popírány. 
To je také jedním z důvodů proč se na organizaci jízdy „240 mil po demarkační linii“ podílel prostřednictvím Asociace Veteran Car Clubů i Autoklub České republiky. O významu celé akce svědčí i to, že nad ní převzal záštitu velvyslanec Spojených států amerických pan Andrew H. Schapiro.

Sdílet