Závod MČR karting Vysoké Mýto 30. – 31. 5. 2015 – přidělení bodů

V uplynulých dnech vznikla diskuze nad výkladem řádů v případě bodování závodu kategorie KF ve Vysokém Mýtě 30. – 31. 5. 2015. Na základě per rollam hlasování VV FAS AČR ze dne 25. 6. 2015 bylo rozhodnuto, že body v tomto případě přiděleny nebudou. Ve stávajícím znění Národních sportovních řádů není možné do Mistrovství České republiky přijmout zahraničního jezdce. Nelze ho tedy zahrnout ani mezi minimální počet jezdců, kteří jsou nutní pro udělení bodů.

Tato situace však není výhodná pro naše šampionáty a pro sezonu 2016 bude nutné upravit Národní sportovní řády. Tento krok jistě pomůže zvýšit sportovní hodnotu našich mistrovství.

Pro tento rok však systém zůstává beze změň. Není možné v průběhu sezony takto zásadně měnit pravidla.


Mgr. Adam Eliáš
Generální sekretář FAS AČR

Sdílet