Některé dopravní značky se změní, přibudou nové

V připomínkovém řízení je návrh nové vyhlášky, kterou se provádí zákon o silničním provozu, Přináší mj. i návrh některých novinek v dopravním značení. Úplné znění návrhu včetně příslušných příloh viz http://www.autoklub.cz/dokument/8160-nektere-dopravni-znacka-se-zmeni-pribudou-nove.html.  

Sdílet