Stanovisko Autoklubu ČR k MotoGP v Brně

Autoklub ČR Mistrovství světa silničních motocyklů (MotoGP) v Brně vždy podporoval a podporuje, tak jako řadu dalších významných motoristických podniků, které se každoročně v České republice konají.

Prostřednictvím Autoklubu ČR bylo v posledních 10 letech z MŠMT poskytnuto na pořádání akce MotoGP v Brně celkem 89 milionů Kč. Tyto finanční prostředky byly vždy převedeny, a to neprodleně po jejich obdržení, konečnému příjemci a stejně tak tomu bude v případě uvolnění účelových prostředků ze státního rozpočtu v letošním roce. Pokud by tak Autoklub ČR neučinil, dopustil by se porušení rozpočtové kázně s možnými vážnými právními dopady. Jakékoliv mediální spekulace v této oblasti jsou nepravdivé a nepodložené.

Každá významná sportovní akce má tři aspekty. Sportovní, ekonomický a politicko-společenský. Autoklub ČR je toho názoru, že je oprávněn posuzovat pouze ten sportovní. MotoGP v Brně je v tomto směru dle Autoklubu ČR bezpochybně akcí kvalitní a velmi významnou. Stránku ekonomickou a politicko-společenskou (tedy rozhodující) by měly posoudit příslušné orgány státní správy a samosprávy a o dalším financování a souvisejících záležitostech pořádání MotoGP by také měly kvalifikovaně rozhodnout.

Sdílet