Jak je to s platností dokladu o lékařské prohlídce řidičů seniorů? Počítá se od data lékařské prohlídky nebo podle data narození?

V podstatě jde o to, jak interpretovat ustanovení § 87 odst. 3 zákona o silničním provozu, které zní: “Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.” V podstatě připadají v úvahu obě varianty, jež zmiňujete.

Při jazykovém výkladu by bezesporu platilo, že rozhodující je datum narození. To však může v řadě případů vést k absurdním závěrům, např. pokud řidič absolvuje zdravotní prohlídku sedm měsíců před dovršením věku 65 let, posudek o jeho zdravotní způsobilosti by po dosažení věku 65 let neplatil a musel by tedy podruhé absolvovat totéž vyšetření. Kdyby však k lékaři zavítal rovnou jen o měsíc později a absolvoval vyšetření, posudek by mu automaticky platil až do 68 let (tj. dokonce déle než 3 roky).

Aby se předešlo takto absurdním situacím, které nemají žádné logické opodstatnění, spíše se přikláníme k výkladu teleologickému (podle účelu a smyslu zákona), tzn. že zákon chápeme tak, že řidič starší 65 let u sebe musí mít posudek ne starší než 3 roky a řidič starší 68 let posudek ne starší než 2 roky, a to bez ohledu na to, kdy přesně byl takový posudek lékařem vystaven. Praxe nicméně v této otázce není jednotná a není nám ani známo, že by v této věci bylo vydáno nějaké sjednocující stanovisko či vynesen nějaký zásadní judikát.

Sdílet