Změny ve vedení FAS AČR a AsK AČR

S platností od 1. 6. 2014 nastupuje na pozici Generálního sekretáře FAS AČR pan Adam Eliáš. Adam bude nově zastávat pozici GS jak pro Karting, tak pro FAS AČR.

Na pozici sportovního manažera pro Karting nastupuje pan Jan Mochan. Jeho úkolem bude zejména práce v oblasti Kartingu, nicméně zapojí se i do ostatních automobilových disciplín.

V gesci Luďka Kopeckého dále zůstává zejména sportovní část agendy Federace automobilového sportu AČR.

Sdílet