Může jet invalida po rakouských dálnicích bez dálniční známky?

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je, jak již jeho název napovídá, dokladem opravňujícím “toliko” k parkování na vyhrazených parkovištích pro takto postižené osoby, nikoliv k bezplatnému užívání jinak zpoplatněných pozemních komunikací. To znamená, že toto označení nezbavuje jeho držitele v žádném členském státě EU povinnosti uhradit příslušné poplatky za užití zpoplatněné pozemní komunikace. Pokud jde o Rakousko, je tedy povinností řidiče pro užití dálnice mít na vozidle příslušnou dálniční známku.

Sdílet